A-10-001 Situasjonsplan

Budsjett for drift av Sameiet, byggetrinn 2 - Skjoldnes

Kjøpstilbud

Nøkkelinformasjon Skjoldnes Byggetrinn 2

Oversiktskart sameiene

Skjoldnes BT2 - Leveransebeskrivelse

UTKAST SAMEIEAVTALE (ren versjon 13.9.2016)

Utkast til vedtekter (Sameiet Skjoldnes II) (05.03.2018)

Utkast til vedtekter garasjelag (Skjoldnes II) (05.03.2018)