Budsjett for drift av sameiet Skjoldnes

Byggebeskrivelse Skjoldnes - revidert 19.09.16.

Kjøpstilbud salgsstart

Nøkkelinformasjon rev.19.09.16.

Oversiktskart sameiene.

Utenomhusplan - 3 byggetrinn

UTKAST SAMEIEAVTALE (ren versjon 13.9.2016)

Utkast til vedtekter (garasjelag)

Utkast til vedtekter (Sameiet Skjoldnes I)